Waarom Flokids

In de eerste vier levensjaren van uw kind wordt de basis gelegd voor een leven lang ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan sociaal gedrag, taalontwikkeling, ervaringen met de natuur of het uiten van creativiteit. Wij willen kinderen zelfvertrouwen en een open, positieve houding meegeven. Kinderen die goed in hun vel zitten, zijn immers beter in staat kennis en vaardigheden te leren die ze later nodig hebben om zich in de maatschappij te bewegen.

  • Individuele aandacht voor uw kind
  • Goed contact met u als ouder
  • Deskundige medewerkers
  • Samen met leeftijdsgenootjes
  • Gezonde lunch(biologische ingrediënten)
  • Doordacht pedagogisch beleidsplan